การสัมมนา เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโรแมนติกรีสอร์ท แอนด์ สปา

อ่าน 245 ครั้ง

พลตรี ทนงค์ ลีฬหากาญจน์ กล่าวเปิดพิธี การสัมมนา

เรื่อง การอบรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ