2 ส.ค. 60 คณะผู้แทน สทอ. โดย พ.อ.ศรัณยพงศ์ฯ หัวหน้าคณะเข้าร่วมงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่นประจำปี 2560 มี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.กค. เป็นประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

อ่าน 239 ครั้ง