ประกาศผลสอบ นักเรียนนายสิบแผนที่ ปี ๒๕๖๐

อ่าน 98 ครั้ง

ประกาศโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐